BOJĘ SIĘ USŁYSZEĆ „NIE”

Tak wiele chciałabym Ci powiedzieć. O tym jak bardzo Ciebie…