GŁÓWNA ROLA

Oddaję się tobie. Cała. Taka jaka jestem. Obnażona, lecz nie…