DAJCIE SOBIE CZAS

Jedziecie do klubu. Ten pierwszy raz, który na zawsze pozostanie…