JEŚLI BĘDZIE ZA PÓŹNO?

Ona chce, on nie. Znów pragnienia zrodziły się z erotycznych…