DUSZA MA ŚPIEWAĆ, CIAŁO MA PŁONĄĆ

Swing to nie udowadnianie, że mogę, że potrafię. Że swoboda…